Ubezpieczenie dziecka NNW

Już od 29 zł za rok ochrony

KUP ONLINE
nnwdziecka.pl - matka z córką w drodze do szkoły

Najważniejsze wyróżniki polisy

Suma Ubezpieczenia to aż

150 000 zł

w najwyższym wariancie

Ceny polis zaczynają się

już od 29 zł

rocznie!

Chroni dziecko przez

365 dni

na całym świecie

Uszkodzenie ciała do

3 000 zł za 1%

uszczerbku na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW Dziecka - najważniejsze informacje

Porady dotyczące Bezpieczeństwa Dziecka i Ubezpieczenia NNW