Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia nnwdziecka?

Przedstawiamy przygotowaną przez nasz zespół krótką i czytelną instrukcję zgłoszenia szkody z ubezpieczenia TU Compensa "Ubezpieczenie NNW Szkolne".

1. Wejdź na stronę zgloszenie.compensa.pl.

- wybieramy "Osoba"

- następnie wybieramy rodzaj zgłoszenia "NNW"

- przejdź do następnego kroku klikając "PRZEJDŹ DALEJ"

2. Dane polisy

- typ zgłaszanej szkody "Osoba"

- wybiermay szkoda z "NNW z polisy innej niż komunikacyjna", typ polisy to "184 - Ubezpieczenie szkolne", numer polisy znajduje się na otrzymanym od nas dokumencie (polisę zawsze po zakupie wysyłamy na maila, ale także można ją pobrać logując się na swoje konto CTU.pl)

- w dalszych krokach wpisujemy datę zdarzenia oraz wybieramy rodzaj roszczenia (zgon lub uszczerbek)

Pamiętaj

Pamiętaj, że na zgłoszenie szkody masz czas do 3 lat od dnia nastąpienia zdarzenia, więc nie musisz tego robić od razu. Najlepiej jest zgłosić szkodę po zakończonym leczeniu, gdy uda się zebrać całą dokumentację medyczną niezbędną do uzyskania odszkodowania.

3. Osoba kontaktowa - podaj dane osoby zgłaszającej szkodę (numer telefonu jest weryfikowany smsem). Dane, które należy uzupełnić to:

- imię, nazwisko,

- numer PESEL,

- adres email, numer telefonu,

- dane adresowe

- kim jest zgłaszajacy (np. opiekun prawny, poszkodowany, agent itp.)

- numer rachunku bankowego, na które ma być wypłacone świadczenie oraz właściciel konta.

4. Uzupełnij pola dotyczące historii wypadku (Pamiętaj, że jeśli dziecko uległo wypadkowi, to możesz wnioskować o kwotę ubezpieczenia z kilku ryzyk np. trwały uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia koszty rehabilitacji).

5. Wprowadź dane ubezpieczonego dziecka / rodzica.

6. Zatwierdź wypełniony formularz.

7. Po wysłaniu zgłoszenia pojawi się możliwość dołączenia w formie skanu dokumentów związanych z wypadkiem (historię pobytu w szpitalu (karta informacyjna), rachunki imienne na dziecko od lekarza/rehabilitanta, notatki policyjne - jeśli takie są). Dokumenty do zgłoszonej szkody można także wysłac mailowo: [email protected]

8. Oczekuj na odpowiedź z TU Compensa. Towarzystwo ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego zgłoszenia, ale z reguły na odpowiedź możesz liczyć po około dziesięciu dniach.

Błąd nr 1: Brak wymaganych dokumentów

Błąd nr 2: Nieznajomość warunków ubezpieczenia

Błąd nr 3: Brak zgłoszenia na policję

Błąd nr 4: Szkoda niezgłoszona w terminie

Błąd nr 5: Zbyt mało szczegółów

1. Zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, z którego ma być likwidowana szkoda.

2. Sprawdzić nr i typ polisy, a także okres obowiązywania ochrony.

3. Przygotować dane osobowe uczestników zdarzenia.

4. Przygotować kompletną dokumentację (np. oświadczenia sprawców, zdjęcia, dowód rejestracyjny w przypadku szkody komunikacyjnej).